تماس: iranvector@gmail.com

الگوهای ساخت مدل سه بعدی بصورت کاردستی کاغذی کد 1002

الگوهای ساخت مدل سه بعدی بصورت کاردستی کاغذی کد 1002 فرمت PDO، PDFبه کمک نرم افزار Pepakura Designer می‌توانید مدل سه بعدی خود را وارد این نرم افزار کنید تا  الگوهای دو بعدی مسطح شده آن را به دست آورده، ذخیره و چاپ نماید. توسط تا کردن، برش دادن و چسباندن الگوهای مسطح دو بعدی بدست آمده از نرم افزار که معمولاً فرمت pdo یا pdf هستند بر روی کاغذ یا دیگر متریال ها می توانید مدل سه بعدی را بدون دستگاه خودتان بصورت کاردستی یا ماکت سازی بسازید.بعض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

الگوهای ساخت مدل سه بعدی بصورت کاردستی کاغذی کد 1001

الگوهای ساخت مدل سه بعدی بصورت کاردستی کاغذی کد 1001 فرمت PDO PDF   به کمک نرم افزار Pepakura Designer می‌توانید مدل سه بعدی خود را وارد این نرم افزار کنید تا الگوهای دو بعدی مسطح شده آن را به دست آورده، ذخیره و چاپ نماید. توسط تا کردن، برش دادن و چسباندن الگوهای مسطح دو بعدی بدست آمده از نرم افزار که معمولاً فرمت pdo یا pdf هستند بر روی کاغذ یا دیگر متریال ها می توانید مدل سه بعدی را بدون دستگاه خودتان بصورت کاردستی یا ماکت سازی بسازی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):